Vetrex

We współpracy z firmą Vetrex powstała i jest cały czas rozwijana aplikacja umożliwiająca zakup okien oraz drzwi.

Przy pomocy kompleksowego narzędzia – konfiguratora znajdującego się w aplikacji - użytkownik personalizuje produkt według własnych oczekiwań, tworzy oferty oraz dodaje do nich warianty.

Cały system jest przyjazny dla użytkownika oraz prosty w obsłudze.

Vetrex logo